گاز R 404 a ایسکون ISECON

کاز مبرد یخچال و فریزر های صنعتی و خانگی

گار مبرد دستگاه های برودتی - یخچال - فریزر - و هر دستگاه برودتی که قابلیت کار با گاز R 404 a دارد.